Raid / Autorització

Per poder participar al raid s’ha d’omplir aquesta autorització. Si la porteu plena de casa avancem feina!

Autorització raid 2020