Cursa / autorització

Per participar a les curses és obligatori omplir aquest formulari d’autorització. Si el porteu de casa avancem feina!

autorització cursa 2022

IMPORTART: En cas dels menors d’edat és imprescindible acompanyar amb l’autorització una fotocòpia del dni del pare/pare o tutor/tutora legal.

Gràcies.